ERA De Piramide Diest - depiramide@era.be - 013 31 14 00 

14 BOUWGRONDEN

PROJECT KOUTERMAN

 

21 en 22

Lot 21: halfopen bebouwing op 4a 17ca
 

€105.000 

 

Lot 22: halfopen bebouwing op 3a 60ca

 

€95.000 

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is opgeleverd
- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting

23 en 24

Lot 23: halfopen bebouwing op 3a 60ca
Lot 24: halfopen bebouwing op 3a 60ca

 

€95.000 

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is
 opgeleverd
- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting

 

25 en 26 en 27

VERKOCHT

Lot 25: halfopen bebouwing op 3a 60ca

VERKOCHT

Lot 26: gesloten bebouwing op 2a 70ca

VERKOCHT

Lot 27: halfopen bebouwing op 3a 60ca

 

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is
 opgeleverd
- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen

- Voor gesloten bebouwingen is de bouwbreedte verplicht te

   volgen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting

28 en 29
 

Lot 28: open bebouwing op 4a 35ca

€115.000

VERKOCHT
Lot 29: open bebouwing op 4a 35ca

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is opgeleverd

- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting

 
 

30 en 31
 

Lot 30: open bebouwing op 5a 54ca
Lot 31: open bebouwing op 5a 59ca

€140.000 

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is
 opgeleverd
- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting

32 en 33
 

Lot 32: open bebouwing op 5a 59ca
Lot 33: open bebouwing op 5a 59ca

€140.000 

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is
 opgeleverd
- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting

 
 

34

 

Lot 34: open bebouwing op 6a 58ca

€148.000 

BOUWVOORSCHRIFTEN:
- Verkavelingsweg is
 opgeleverd
- Enkel ééngezinswoningen worden toegelaten
- Complementaire bedrijvigheid is toegelaten voor vrije       

   beroepen en diensten 
- Max 2 bouwlagen met kroonlijsthoogte van min 5 m en

  max 7 m
- Uitbouwen aan voorgevels zijn toegestaan over een diepte

  van max. 60 cm en op min. 60cm van de perceelsgrens
- De dakvorm is vrij te bepalen
- De gevelmaterialen van de woningen zijn vrij te kiezen
- Bijgebouwen waarvoor geen stedenbouwkundige

  vergunning nodig is, zijn enkel toegelaten in de tuinzone
- Inpandige garages zijn toegelaten
- Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende

  materialen
- Enkel groene scheidingen toegelaten onder de vorm van

  hagen of een open groene draadafsluiting
- Geen bouwverplichting