ERA De Piramide Diest - depiramide@era.be - 013 31 14 00 

20 WONINGEN

PROJECT KOUTERMAN

De architectuur van de clusterwoningen is van de hand van Jacquemyn & Daems Architecten en is voorzien van twee bouwtypes. Deze types verschillen in grootte, maar zijn qua materiaalgebruik en architecturale vormentaal gelijk zodat er een bepaalde rust in het straatbeeld komt. “Met deze typewoningen bieden we een tegenvoorstel voor het ouderwetse verkavelingsbeeld waarbij soms verschillende bouwstijlen vlak naast elkaar worden gebouwd. Hier opteren we echter voor een frisse, moderne architectuur die fijn wordt ingepast in dit groene kader,” zegt architect Tim Jacquemyn.

 

Door de bouwdichtheid te vergroten op bepaalde delen van het terrein, werd er ruimte gecreëerd voor een inkleding met groene heuvels, grasvelden en een parkzone met buffervijver. Dit alles wordt dooraderd met wandel- en fietspaden. De privétuinen worden op deze manier aangevuld met een waaier aan buitenruimtes waar jong en oud hun invulling aan kunnen geven! Door de combinatie van trendy woningen, traditionele kavels, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum zal er gedurende de hele dag een aangename, rustige beleving op de site zijn. De hieruit voortvloeiende sociale controle zorgt op die manier voor een veilige en interactieve woongelegenheid.

‚Äč

Vanaf € 298 094,00 (excl. btw & registratie) heeft u al een volledig afgewerkte nieuwbouwwoning!

Bebouwing lot 1&2

Bebouwing lot 3&4